wz

aktualizováno: 13.08.2011 13:15:32

 


 

D64 cross walk 760mm

Přechod/přejezd - asfaltový pro úzký rozchod


Asfaltové přechody (přejezdy) přes koleje jako doplněk pro tvorbu přejezdů bez závor pod netradičními úhly. Textura je přizpůsobena k použití s "cestou C" bez provozu z trainz.cz, autor StelerP kuid:77641:37019

 

Označení v editoru (např.: D64 prechod2 -15° 760 nebo D64 prechod +30° 760 ). Možné úhly přechodů: -30°, -15°, 0°, +15°, +30°

 

Vysvětlivky k označení v editoru:

prechod = obsahuje pouze část mezi kolejnicemi

prechod2 = obsahuje navíc nájezd a sjezd

+15° = odklon od kolmého křížení o 15° doprava ( mínus je doleva)

760 = označení pro úzký rozchod

kuid:176028:23101 kuid:176028:23102

kuid:176028:23103 kuid:176028:23104

kuid:176028:23105

 

kuid:176028:23106 kuid:176028:23107

kuid:176028:23108 kuid:176028:23109

kuid:176028:23110

 

 

D64 cross walk 1435mm

Přechod/přejezd - asfaltový pro standardní rozchod


Asfaltové přechody (přejezdy) přes koleje jako doplněk pro tvorbu přejezdů bez závor pod netradičními úhly. Textura je přizpůsobena k použití s "cestou C" bez provozu z trainz.cz, autor StelerP kuid:77641:37019

 

Aktualizace 2.6.2011 - Zjednodušeno označení (např.: D64 prechod2 -15° 1435). Úhly přechodů jsou nyní označeny takto: -30°, -15°, 0°, +15°, +30°

Sloučeno do jednoho CDP spolu s širokou verzí, která obsahuje asfaltový nájezd a sjezd.

kuid:176028:23031 kuid:176028:23032

kuid:176028:23033 kuid:176028:23034

kuid:176028:23035

 

kuid:176028:23036 kuid:176028:23037

kuid:176028:23038 kuid:176028:23039

kuid:176028:23040

 

 

D64_krakorec

Krakorcové lávky jako "trackside object"

 

Šest krakorcových lávek různých délek. Objekty se vážou na kolej.

 

kuid:176028:28100 - 28105

 

 

 

D64_krakorec_spline

Krakorcové lávky jako "spline object"

 

Křivkový objekt.

 

kuid:176028:37062

kuid:176028:37063

 

 

krakorec_spline_fandda

kuid:405734:23025

Spline krakorec v rezavém provedení, reskin  od Fandda007

 

D64_zarazedla

Betonová zarážedla

 

Několik variant betonových zarážedel.

 

kuid:176028:24310 - 24319

 

 

  

D64_AZD_KOA1

Imitace elektronického kolejového obvodu AŽD typ KOA1.

"Track objekt" ve dvou verzích HI a LOW (154/80 polygonů). Doporučuji používat LOW verzi, protože v tom fofru z okna vlaku stejně nepoznáte rozdíl.

 

AKTUALIZACE 29.04.2008 - Opraveno nedokonalé zobrazování při použití standardního kolejiva. Export do CDP proveden z TRS 2004. Test kompatibility v TRS 2004, TRS 2006, Trainz Classics.

kuid:176028:23998

kuid:176028:23999

 

 

 

D64_EOV

EOV-TRAKCE
Model transformátorové skříně EOV TRS 1-z. Elektrický ohřev výměn slouží k odstranění námrazy nebo sněhu a zajištění plynulého chodu výhybek. Ohřev je zajišťován topnými tyčemi připevněnými ke kolejnici nebo závěrům výhybek. Nebezpečí námrazy je signalizováno pomocí závějového a srážkového čidla, teploty vzduchu a koleje. 

 

Skříň umístěte v blízkosti výhybky cca 5 až 10 metrů od osy koleje.

Zdrojové soubory a textury byly uvolněny pro konverzi do MSTS.

kuid:176028:21716